Monitorowanie działań niepożądanych leków

StartMonitorowanie działań niepo...

PRACOWNIA MONITOROWANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH LEKÓW

GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii:

Prof. dr hab. med. Ivan Kocić
ivan.kocic@gumed.edu.pl

Dane kontaktowe:

Kierownik Pracowni Monitorowania Działań Niepożądanych

Leków i Poprawy Bezpieczeństwa Farmakoterapii:
dr n. med. Daria Schetz
daria.schetz@gumed.edu.pl
Tel.: 608 631 814


Współpraca:

dr n. med. Marcin WirtweinZGŁOSZENIE NIEPOŻĄDANEJ REAKCJI NA LEK::

e-mail pod który można kierować zgłoszenia lub ewentualne pytania : dnl@gumed.edu.pl


Adres do korespondencji:

Gdański Uniwersytet Medyczny

Katedra i Zakład Farmakologii

Wydziału Lekarskiego

ul. Dębowa 23, 80-204 Gdańsk


Telefon kontaktowy:

Tel.: 608 631 814

fax: (58) 349 18 11


monitoring pozycji