Artykuły

StartArtykuły
Rozwiń

Aktualności

Alarmujące dane - lekarze wciąż zbyt często przepisują antybiotyki
7.10.2013
Alarmujące dane - lekarze wciąż zbyt często przepisują antybiotyki
Sztuka nieprzepisywania leków lub podejmowania decyzji o ich odstawieniu
18.09.2013
Sztuka nieprzepisywania leków lub podejmowania decyzji o ich odstawieniu
Zmniejszenie objętości istoty szarej w konsekwencji przyjmowania powyżej 3 leków jednocześnie.
18.09.2013
Zmniejszenie objętości istoty szarej w konsekwencji przyjmowania powyżej 3 leków jednocześnie.
24.07.2013
Statyny - korzyści a ryzyko
21.06.2013
Różne oblicza metabolizmu leków
21.06.2013
Grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leków- wiek geriatryczny.
21.06.2013
Granica między politerapią a polipragmazją
21.06.2013
Zaskakujące działania niepożądane leków
21.06.2013
Interakcje leków z pokarmem