Najczęściej zadawane pytania

StartNajczęściej zadawane pytania
Rozwiń

Czy dane osoby zgłaszającej wystąpienie działania niepożądanego są ujawniane?

Dane osoby zgłaszającej nie są nikomu ujawniane. Mają za zadanie wyłącznie uwiarygodnić zgłoszenie, a także wykluczyć ryzyko przekazywania raprtów przez osoby niepowołane.

Czy zgłaszać przypadki, w których nie jest oczywiste, czy niepożądana reakcja jest faktycznie wywołana lekiem?

Zgłaszanie tego rodzaju sytuacji jest bardzo istotne. Stwarza możliwość poznania nowych, nietypowych oraz trudnych do przewidzenia działań niepożądanych.

Czy można wysłać zgłoszenie działania niepożądanego za pomocą poczty e-mail?

Tak, wystarczy wysłać mail na adres dnl@gumed.edu.pl, w którym musi znaleźć się przynajmniej minimum informacji koniecznych, aby zgłoszenie można było uznać za ważne.

Czy należy zgłaszać tylko ciężkie działania niepożądane?

Nie, każde działanie niepożądane, bez względu na stopień ciężkości jest bardzo istotne i może wymagać dokładnego zbadania.

Czy należy zgłaszać przypadki, gdy istnieje przypuszczenie, że doszło do interakcji leku z pokarmem/suplementami diety/napojami?

Tak, wówczas w treści raportu należy zaznaczyć, iż pacjent jednoczeście stosował określoną substancję.

Czy pacjent może zgłosić działanie niepożądane leku?

Tak, nasza pracownia eksperymentalnie przyjmuje zgłoszenia od pacjentów, ale prosimy o wpisanie w tytule maila “pacjent”. Przy opisywaniu działania niepożądanego obowiązują identyczne zasady, jak przy zgłaszaniu przez osobę wykonującą zawód medyczny.

Czy lekarz zgłaszający wystąpienie działania niepożądanego leku jest narażony na zarzucenie mu złej ordynacji leku?

Nie. Przyczyn wystąpienia działań niepożądanych leków może być wiele. Nie każdy pacjent reaguje w ten sam sposób na zastosowany lek. Co więcej wielochorobowość, stosowanie kilku leków jednocześnie, czy niewłaściwa dieta, mogą sprzyjać występowaniu działań niepożądanych. Ponadto dane lekarza nie są nikomu ujawniane, a przy zgłaszaniu działania niepożądanego nie ma potrzeby umieszczania informacji, czy lekarz je zgłaszający jest osobą, która przepisywała lek.